van Citters met een C

De Talenschuit - Nederlands

Voor wie?

Het talenonderwijs Nederlands is hoofdzakelijk gericht op vluchtelingen- en migrantenkinderen uit het primair onderwijs die niet voldoende woordenschat hebben en daardoor uit de boot dreigen te vallen.
Mijn verwachting is dat kinderen die op de Talenschuit stappen, beter mee kunnen komen, ook andere vakken zoals rekenen beter kunnen volgen, dat ze dankzij de extra aandacht aan de Nederlandse taal beter scoren en daardoor eerder op het juiste niveau voortgezet onderwijs terechtkomen.

Met een vergelijkbare aanpak zullen er modules Nederlands op maat aangeboden worden aan vluchtelingen- en migrantenvolwassenen, denk aan ‘Nederlands op de werkplek’, ‘Nederlands bij de dokter’, 'Nederlands in de winkel' …

Op het gebied van onderwijs Nederlands voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, is er in veel plaatsen de zogenaamde 'Nieuwkomersklas' meestal bedoeld voor groep 3 tot en met 8. Na één jaar gaan de kinderen naar regulier basisonderwijs door.

Voor kinderen die tijdens de volgende jaren op het regulier basisonderwijs toch moeite blijven houden met de Nederlandse taal is er nog niet veel aanbod. Soms kan dit een negatieve invloed hebben op de inschatting van hun niveau wanneer ze een keuze moeten maken voor het voortgezet onderwijs.
Hier springt 'De Talenschuit' op in. Door middel van hands-on taalateliers waarbij zoveel mogelijk zintuigen gebruikt worden, waarbij er interactie is met de omgeving en veelal verschillende disciplines worden gecombineerd, worden kinderen op enthousiasmerende wijze geholpen met het versterken van hun taalvaardigheden en het vergroten van hun woordenschat in het Nederlands.

De Talenschuit, idee en uitvoering: Susanna van Citters