van Citters met een C

De Talenschuit - Mijn leservaring

Engels

Een groot deel van mijn opleiding Communicatiewetenschap (Universiteit van Amsterdam) heb ik in het Engels gevolgd. Mijn stage- en afstudeerproject over het Nederlandse en Italiaanse jeugdjournaal schreef ik ook in het Engels. Ik werd hierbij in Italië begeleid door prof. Iain Chambers, professor in Culturele en Postcoloniale Studies aan het 'Istituto degli Studi di Napoli l'Orientale' en in Nederland door mw. prof. dr. Patti M. Valkenburg, Universiteitshoogleraar Media, Jeugd en Samenleving.
Na mijn studie begon ik te werken als projectmanager in het kader van internationale jongerenuitwisselingen en schreef hiervoor subsidieaanvragen in het Engels en zette jeugdparticipatieprojecten op. Gauw werd duidelijk dat de kennis van de Engelse taal hierbij essentieel was voor alle deelnemers en dikwijls vrijwel afwezig was. Zo begreep ik dat het realiseren van succesvolle jongerenprojecten alleen hand in hand kon gaan met het aanbieden van goed toegepast Engels.
Met name in Italië heb ik meer dan tien jaar lang ervaring opgedaan in het onderwijzen van de Engelse taal. Het startte met het lesgeven aan volwassenen bij een Internationaal Taleninstituut 'Inlingua' en daarnaast met privé-cursussen, één op één en later in duo's of groepjes. Ik bereidde dikwijls leerlingen voor op een specifiek examen om bijvoorbeeld een Cambridge certificaat zoals de Preliminary English Test (PET) of het First Certificate in English (FCE) te behalen, of een Trinity Graded Examination in Spoken English (GESE), een Spoken English for Work (SEW) of een meer specifiek International English Testing System (IELTS) certificaat om toegang te verkrijgen tot de academische- en werkwereld in Engelstalige landen.
Door middel van intensieve zelfstudie en het bijwonen van trainingseminars maakte ik me gepersonaliseerde lesmethodes en technieken eigen om mijn leerlingen klaar te stomen voor deze examens of in andere gevallen voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek in het Engels.

De tweede stap was het deelnemen aan concours om binnen buitenschoolse taalprojecten Engels les te mogen geven op scholen voor primair- en voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw). Deze taalprojecten werden gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds. In Napels kon ik aan de slag op een basisschool en op een vmbo richting techniek en economie (bovenbouw). Ik produceerde mijn lesmateriaal volledig zelf, gebruikte veel beeldend materiaal en werkte dikwijls met rollenspellen.

Na enkele jaren verhuiste ik van de drukke stad naar het Cilento gebied, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Napels. Op vrijdag reiste ik nog heen en weer om les te blijven geven op school in Napels. Mijn privé-leerlingen bleven mij trouw en volgden hun lessen grotendeels via Skype, wat zeer effectief bleek te zijn. Deze middelen zette ik tevens in bij een project met een tweetal scholen in Parma. Leerlingen van twee scholen kwamen bijeen in een 'aula magna' en volgden met mij op afstand via Google Hangout een viertal interactieve lessen Engels over hun favoriete muziek. Nooit waren deze leerlingen zo enthousiast geweest om zelf Engels te praten...

In het Cilento gebied nam ik jaarlijks deel aan nationale concours om de zogenaamde 'PON' (Piano Operativo Nazionale) cursussen te mogen geven gefinancieerd door de EU. Dit werd een succes. Ik werd een 'docente di inglese itinerante', een reizende docent Engels, waar ik enorm veel plezier in had. Ik deed steeds meer leservaring op en ontwikkelde zelf ingangstesten, lesmateriaal en mock exams. Ik volgde iedere leerling individueel face-to-face maar ook via email of social media (onze eigen facebook pagina waarop we informatie uitwisselden aangaande de cursus).

Parallel aan mijn werk op scholen, werkte ik met kleine privé-groepjes kinderen al vanaf de leeftijd van 3 jaar (vvto: vroegtijdig vreemdetalenonderwijs) en kreeg ik de kans andere middelen in te zetten om mijn leerlingen te motiveren en hen op effectieve wijze Engels te onderwijzen. Ik zag steeds meer in hoeveel het leren in de praktijk oplevert en het leren met gebruik van alle zintuigen. Ik deelde deze ervaringen met collega docenten en startte samenwerkingsverbanden. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van een talenvereniging, de Associazione Hands On Vivere l'Inglese ('Engels beleven').

Eind 2016 verhuisde ik naar Nederland terug waar ik aan de slag kon als docent Engels bij het RSG Lingecollege in Tiel (Ik gaf les aan derdejaars leerlingen vmbo basis en kader, richting techniek, economie, zorg en horeca).

Het bleef echter kriebelen... talen doceren op een hands-manier, in de praktijk, met alle zintuigen, meer persoonlijke aandacht door met kleinere groepjes leerlingen te werken... Projectmanagement, internationalisering, wereldburgerschap, jeugdparticipatie, reizen en talen combineren... Mijn eigen onderneming kwam in mei 2018 van de grond... Sinds februari 2019 ben ik daarnaast werkzaam als projectmedewerker vvto/wereldburgerschap voor Nuffic, de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering.

De bovengenoemde leservaring en met name de ervaringen die ik opgedaan heb binnen mijn vereniging Hands on in de rol van voorzitter, projectleider en docent, vormen de basis voor het talenonderwijs dat ik vandaag de dag met de Talenschuit aanbied, in Nederland en in Italië.