van Citters met een C

Goed plan Doen dan - Jongerenparticipatie

Bij 'Goed plan Doen dan' kan ik ingehuurd worden als trainer of coachende projectleider om jongeren uit het voortgezet onderwijs of informele groepjes jongeren die bijvoorbeeld actief zijn bij welzijns- of andere vrijwilligersorganisaties wegwijs te maken in het land van projectmanagement en subsidies.
Ik zal verschillende onderwijs- of trainingsmodules aanbieden, waaronder één die specifiek gericht is op het EU Erasmus+ programma.
De deelnemers leren door middel van praktische oefeningen zelf een eigen idee tot een haalbaar project uit te werken en de subsidie(s) hiervoor aan te vragen. Jeugdparticipatie staat hierbij dus centraal. Mijn rol hierin is niet alleen trainer, maar ook projectleider en begeleider. Indien bijvoorbeeld een uitwisselings-subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, dan begeleid ik de groep jongeren ook tijdens en na deze uitwisseling.
In mijn onderwijsmodules staat leerlingenparticipatie en het maken van eigen keuzes centraal. “Als je in de onderbouw leert om bewust te kiezen en je bewust te zijn waarom je iets wel of niet doet, dan profiteer je daar niet alleen de rest van je schooltijd, maar ook daarna van.” (Steven Raaijmakers MSc, Promotieonderzoek naar zelfgestuurd leren)*.
Zowel scholen die tweetalig (tto) onderwijs aanbieden net als scholen die kiezen voor Europa als Leeromgeving op school (ELOS) of aangesloten zijn bij het Nivo netwerk welk scholen op weg helpt te internationaliseren, hebben actieve deelname aan internationale samenwerkingsprojecten als speerpunt binnen hun standaard. Engels op niveau is hierbij een must. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het leren en gebruiken van andere vreemde talen en is er aandacht voor actief wereldburgerschap.

* https://www.uu.nl/nieuws/steven-raaijmakers-leer-leerlingen-om-zelf-keuzes-te-maken

Under construction ...