van Citters met een C

Goed plan Doen dan - Erasmus+

Over Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport.
Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.

Wat is Erasmus+?

Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en professionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels ook daarbuiten bijvoorbeeld een deel van hun studie te volgen. Om een stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Erasmus+ biedt ook mogelijkheden om deel te nemen aan een jongerenuitwisseling, om een training te volgen of mee te doen aan job shadowing.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Doel

Erasmus+ levert zo een bijdrage aan economische groei, werkgelegenheid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op professioneel als op persoonlijk niveau.

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een grotere concurrentiekracht van Europa.

Erasmus+ biedt dus volop mogelijkheden om een buitenlandervaring op te doen en mee te werken aan innovatie en modernisering van het Europese onderwijs en jeugdactiviteiten. Het programma richt zich op de volgende sectoren:

  • Primair- en voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwassenen educatie
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Meerdere sectoren

Bron: www.erasmusplus.nl

Als coachend projectleider bied ik onderwijsmodules aan en richt ik me in eerste instantie op 'Primair- en voortgezet onderwijs' en op 'Jeugd- en jongerenwerk'.Erasmus+ per sector

Primair- en Voortgezet Onderwijs

Wat is er mogelijk?

Het antwoord is: heel veel.
Binnen mijn werk focus ik me echter in eerste instantie op het aanbieden van
onderwijsmodules in hands-on en participatie (EU) projectmanagement en talen en gebruik ik hiervoor deelname aan strategische partnerschappen als middel. Door een strategisch partnerschap aan te gaan met een een andere school of een andere organisatie in het buitenland, verruimt u uw blik als onderwijsorganisatie.

Wie kan er meedoen?

Naast onderwijsinstellingen en -organisaties kunnen ook andere soorten organisaties meedoen aan strategische partnerschappen, zoals bedrijven en ngo’s. De resultaten van het project moeten ten goede komen aan het primair en/of voortgezet onderwijs.

Jeugd- en Jongerenwerk

Werkt jouw organisatie met of voor jongeren? Ben jij bijvoorbeeld jongerenwerker of beleidsmaker op het gebied van jongerenwerk? En wil je jouw doelgroep en jezelf ontwikkelkansen bieden? Dan kun je bij Erasmus+ Jeugd subsidie aanvragen voor verschillende projecten. Zoals jongerenuitwisselingen, Europees vrijwilligerswerk, trainingen of bijeenkomsten over jeugdbeleid.

Bron: www.erasmusplus.nl

In de rol van coachend projectleider, biedt ik trainingsmodules aan in hands-on en participatie (EU) projectmanagement en talen en gebruik ik jongerenuitwisselingen en strategische partnerschappen als middel om een hoger niveau van jongerenparticipatie en internationalisering binnen uw organisatie te bereiken.