van Citters met een C

Goed plan Doen dan

(EU) Projectmanagement

Goed plan Doen dan biedt onder meer lesmodules aan in hands-on participatie onderwijs in (EU) Projectmanagement en Talen.
Wilt u ook jeugdparticipatie en internationalisering als middel gebruiken om uw leerlingen of groepjes jongeren en docenten of jongerenwerkers actief te laten deelnemen en meedenken en hen hiermee te motiveren, betere resultaten te bereiken en met meer plezier samen te werken binnen uw organisatie? Goed plan Doen dan!
Stapsgewijs coach ik jongeren in het uitwerken van hun idee tot een projectplan dat aansluit bij uw (school)beleid en de prioriteiten en voorwaarden van subsidieverstrekkers zoals het EU Erasmus+ programma en formuleren ze de subsidieaanvraag zelf onder mijn begeleiding. Hierbij is de werktaal hoofdzakelijk Engels. In deze lesmodule gaan daarom hands-on onderwijs in Engels hand in hand met training in Projectmanagement.

Scholieren of informele groepjes jongeren worden stapsgewijs meegenomen in de wereld van Projectmanagement en (EU) subsidieaanvragen (Erasmus+). Hun eigen idee wordt afgestemd op een onderwerp uit het school/organisatiebeleid en de prioriteiten en richtlijnen van het Erasmus+ programma en wordt uitgewerkt tot een reëel projectplan. Dit plan wordt onder mijn begeleiding als coachende projectleider concreet uitgevoerd indien de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt. Onderdelen van het project worden ook in het dagelijkse (school)curriculum geïntegreerd.

Deze lesmodules bieden uw organisatie de mogelijkheid om een hoger niveau van jeugdparticipatie te bereiken, wat niet alleen een recht is van de jongeren met wie u werkt binnen uw organisatie (UN Convention on the Rights of the Child, 1992), maar ook voor uw organisatie als geheel vele voordelen heeft.