van Citters met een C

De Talenschuit

  • Wil je actief, creatief en doelmatig talen leren door dynamisch bezig te zijn met je omgeving en hierbij zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken? Dan zijn de hands-on taalateliers Engels, Nederlands of Italiaans vast iets voor jou!
  • Of heb je interesse in een cursus op maat ter voorbereiding van het behalen van een certificaat? Stap dan op de Talenschuit en ik help je vooruit!
  • Ook voor vertalingen van het Italiaans naar het Nederlands en andersom en taalondersteuning kun je hier terecht.

Goed plan Doen dan

  • Kunnen jongeren zelf een Europees project opzetten en realiseren? Jazeker! Als coachende projectleider bied ik hen de key. Met de lesmodules in hands-on participatie onderwijs in (EU) Projectmanagement en Talen geeft u jongeren een stem. Stap voor stap bedenken en schrijven we een project en bereiden we een subsidieaanvraag binnen het Erasmus+ programma voor.

Hands-on Engels, wat is dat?

The Language barge:
What's the weather like?


De maquette van de Lek is nu aangevuld met een Engelstalig bordspel, "The Lek River", net als lesmateriaal over het onderwerp 'The weather forecast'. Saar, Paolo en Christopher praten over het weer. Hoe is het weer vandaag, morgen en volgende week? Natuurlijk komt daar een stukje grammatica bij kijken, net als 'vocabulary'. Spelenderwijs leren we over het weer te praten in het Engels. We maken een weerklok en spelen 'the weather memory'. Ook bootsen we een telefoongesprek na waarin we het over ... guess what? ... het weer hebben!

Participerend internationaliseren

De pijltjes doen misschien meteen aan het drukke en weinig duurzame vliegverkeer denken binnen Europa, maar ze symboliseren véél meer dan dat ...
Internationaliseren kan op vele manieren, naast fysieke uitwisselingen kan het ook door een gezamenlijk gedragen project tussen twee schoolklassen in verschillende EU-landen via eTwinning bijvoorbeeld, oftewel digitale uitwisseling tussen scholen in Europa. Docenten kunnen kennis en ervaring opdoen door job shadowing en dit vervolgens overbrengen op hun studenten. Studenten kunnen stage lopen binnen een internationaal bedrijf. Een deel van het curriculum kan (deels) in het Engels aangeboden worden. Extra aandacht voor het toepassen van andere vreemde moderne talen kan ook interessant zijn binnen je onderwijsaanbod.

Door je leerlingen, studenten of actieve jongeren zélf mee te laten denken over hoe internationalisering binnen jullie instellingsvisie en strategische speerpunten past, door hen vanaf de start actief te laten participeren, krijg je niet alleen een helder overzicht van de huidige situatie en inzicht in hoe er nog beter een internationale dimensie aan het onderwijs toegevoegd kan worden, maar is de participatie van studenten, docenten en medewerkers aan de te realiseren acties gegarandeerd!

Wil je meer weten over participerend internationaliseren?
Vraag dan een adviesgesprek aan!

Inclusief Internationaliseren

Inclusief internationaliserenHebben alle scholieren, studenten, jongeren en docenten gelijke kansen om te internationaliseren, of het nu gaat om een studie, stage, jongerenprojecten of job-shadowing in het buitenland, of internationaliseren at home, door bijvoorbeeld in het Engels lessen te volgen op school?

Jongeren in Europa leren van elkaar over dit complexe onderwerp: inclusie. De 'Youth Company' zegt hierover: 'Inclusion means that we involve all young people, regardless of their gender identity, race, religion, sexuality, family background, the place they come from, educational level, socioeconomic status and regardless of the country they come from.'

Een mooi project voorbeeld is 'Stay Human'. Lees hier meer over in het volgende artikel "Jongeren hebben nu eenmaal meer moed om naar voren te treden".